Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?         

A.

Đột biến NST                 

B.

Biến dị không di truyền         

C.

Đột biến                

D.

Biến dị thứ cấp    

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quá trình tiến hóa sử dụng nguồn nguyên liệu từ quá trình đột biến là chủ yếu.  

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...