Quá trình phiên mã ở vi khuẩn Ecoli xảy ra trong:

A. nhân tế bào.
B. ribôxôm.
C. ti thể.
D. tế bào chất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Ecoli là sinh vật nhân sơ, chưa có màng nhân ngăn cách nhân và tế bào chất, nên quá trình phiên mã ở Ecoli xảy ra ở tế bào chất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...