Quá trình phiên mã ở vi khuẩn Ecoli xảy ra trong:

A. nhân tế bào.
B. ribôxôm.
C. ti thể.
D. tế bào chất.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...