Quá trình làm chậm các nơtron trong lò phản ứng hạt nhân là do kết quả va chạm của chúng với các hạt nhân của:

A.

Các nguyên tố nhẹ hấp thụ yếu nơtron.

B.

Các nguyên tố nhẹ hấp thụ mạnh nơtron.

C.

Các nguyên tố nặng hấp thụ mạnh nơtron.

D.

Các nguyên tố nặng hấp thụ yếu nơtron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các nguyên tố nhẹ hấp thụ yếu nơtron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...