Quá trình đô thị hóa có sự chuyển biến khá mạnh đặc biệt nhất là từ năm:

A.

Từ 1975.

B.

Từ 1979.

C.

Từ 1986.

D.

Từ 2000.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ 1986.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...