Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

A.

Đẳng nhiệt.

B.

Đẳng tích.

C.

Đẳng tích.

D.

Đoạn nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...