“Quả tim của ngành công nghiệp nặng” dùng để chỉ ngành công nghiệp

A.

luyện kim

B.

chế tạo cơ khí  

C.

năng lượng 

D.

hóa chất 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chế tạo cơ khí  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...