“Quả tim của ngành công nghiệp nặng” dùng để chỉ ngành công nghiệp

A.

luyện kim

B.

chế tạo cơ khí  

C.

năng lượng 

D.

hóa chất 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...