Qua sự đối lập giữa hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, thông điệp mà Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm là gì?

A.

"Cuộc đời chứa đựng nhiều nghịch lí, mâu thuẫn, không thể đánh giá sự việc qua dáng vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu bên trong. Cần có cái nhìn đa chiều về cuộc sống." và "Cuộc sống luôn có sự đối lập giữa giàu và nghèo. Cần chấp nhận điều đó"

B.

Cuộc đời chứa đựng nhiều nghịch lí, mâu thuẫn, không thể đánh giá sự việc qua dáng vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu bên trong. Cần có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.

C.

Cuộc sống luôn có sự đối lập giữa giàu và nghèo. Cần chấp nhận điều đó.

D.

Người nghệ sĩ nên tìm cái đẹp ở thiên nhiên, không nên kiếm tìm cái đẹp ở hiện thực cuộc sống con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cuộc đời chứa đựng nhiều nghịch lí, mâu thuẫn, không thể đánh giá sự việc qua dáng vẻ bề ngoài mà phải đi sâu tìm hiểu bên trong. Cần có cái nhìn đa chiều về cuộc sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...