Qua cuộc cải cách ruộng đất miền Bắc đã triệt để thực hiện khẩu hiệu nào?

A.

Tấc đất tấc vàng

B.

Tăng gia sản xuất!Tăng gia sản xuất ngay!Tăng gia sản xuất nữa!

C.

Độc lập dân tộc,ruộng đất dân cày.

D.

Người cày có ruộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Người cày có ruộng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...