Prôtêin trước khi vào hô hấp chúng bị thuỷ phân thành các axit amin đưa vào chu trình Crep. Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải axit amin là

A.

CO2, H2O, NH3.

B.

CO2, H2O và năng lượng.

C.

C2H2, NO2, CO2.

D.

C, H, O, N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CO2, H2O, NH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...