Prôtêin có khoảng bao nhiêu dạng khác nhau?

A.

104.

B.

106.

C.

1010.

D.

1014.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1014.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...