Poloni  là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3312 (h), phát ra tia phóng xạ β và chuyển thành hạt nhân chì . Lúc đầu độ phóng xạ của Po là 4.1013 (Bq), thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ 0,5.10 (Bq) bằng:

A.

3312 (h).

B.

9936 (h).

C.

1106 (h).

D.

6624 (h).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9936 (h).

H =    t = 3T = 9936 (h).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...