Poloni ${}_{84}^{210}Po$ là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân ${}_{84}^{210}Po$ là 140 ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kề từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...