Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:

A.

Trao đổi.

B.

Trùng hợp.

C.

Trùng ngưng.

D.

oxi hoá-khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trùng hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...