Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phấm của phản ứng trùng ngưng:

A.

Axit glutamic.

B.

Axit amino axetic.

C.

Axit β-amino propionic.

D.

Alanin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Axit amino axetic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...