Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. Polime X là:

A.

Cao su isopren.

B.

PE (polietilen).

C.

PVA (polivinyl axetat).

D.

PVC [poli(vinylclorua)].

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có  phân tử lượng của monome của X là 122400 : 1800 = 68 (g)

Xét :      -   cao su isopren (CH2-C(CH3)=CH-CH2)n có M(monomer)= 68 (thỏa mãn)

             -   PE (CH2-CH2)n có M(monome) = 28 (loại)

             -   PVA  (CH2-CH(OCO-CH3))n    có M(monome)= 86   (loại)

             -   PVC  (CH2-CH(Cl))n     loại vì phân tử có Cl

Vậy chỉ có cao su isoprene thỏa mãn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...