Gen có tỉ lệ . Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 6,25%; G = X = 93,75%.

B.

A = T = 43,75%; G = X = 56,25%.

C.

A = T = 28,125%; G = X = 21,875%.

D.

A = T = 21,875%; G = X = 28,125%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A = T = 21,875%; G = X = 28,125%.

Theo bài ra  hay . Mà A + G = 50%

  + A = 50%  16A = 50%  A = T = 21,875%.

G = X = 50% − 21,875% = 28,125%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...