Polime nào sau đây trong thành phần có chứa nitơ?

A.

Polietilen.

B.

Nilon-6,6.

C.

Poli(vinyl clorua).                 

D.

Polibutadien.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Xác định các chất tạo ra các polime từ đó xác định thành phần nguyên tố của chúng Hướng dẫn giải: Polietilen được tạo từ img1=> không chứa N.

Nilon-6,6 được tạo từ img2img3=> có chứa N.

Poli(vinyl clorua) được tạo từ img4 => không chứa N.

Polibutadien được tạo từ img5=> không chứa N.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...