Polime là sản phẩm trùng hợp từ monome:

A.

2-metyl-3-phenyl butan.

B.

Propylen và stiren.

C.

Isopren và toluen.

D.

Propylen và toluen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Propylen và stiren.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...