Pin quang điện là nguồn điện, trong đó:

A.

Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B.

Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C.

Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D.

Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...