Pin quang điện là nguồn điện, trong đó:

A.

Hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B.

Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C.

Cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D.

Nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...