Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng:

A.

Tán sắc ánh sáng.

B.

Huỳnh  quang.

C.

Quang - phát quang.

D.

Quang điện trong.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang điện trong.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...