Pin quang điện hoạt động trên nguyên tắc nào dưới đây?

A.

Sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

B.

Sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu dây kim loại có nhiệt độ khác nhau.

C.

Sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.

D.

Hiện tượng quang dẫn xảy ra trong một số chất bán dẫn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hiện tượng quang dẫn xảy ra trong một số chất bán dẫn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...