Pin điện hoá Cr — Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng:

2Cr (r) + 3Cu2+ (dd 2Cr3+ (dd) + 3Cu (r).

Suất điện động của pin điện hoá là:

A.

0,40 V.

B.

1,08 V.

C.

1,25 V.

D.

2,50 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,08 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...