Phương trình z3 - 1 = 0 có tập nghiệm là:

A.

{1}

B.

{1 ; -1 ; i}

C.

D.

{1 ; -i ; i}

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...