Phương trình z2 - (5 - i)z + (8 - i) = 0 có nghiệm là:

A.

z = 3 + i hay z = -3 - i

B.

z = 1 - 3i hay z = -1 + 3i

C.

z = 3 - 2i hay z = 2 + i

D.

z = 1 + i hay z = -1 - i

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

z = 3 - 2i hay z = 2 + i

Phương trình có biệt số Δ = (5 - i)2 - 4(8 - i) = -8 - 6i

Gọi x + iy là căn bậc 2 của Δ thì:

Vậy Δ có hai căn bậc hai là 1 - 3i; -1 + 3i do đó phương trình có hai nghiệm là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...