Phương trình x2 + y2 + z2 - (2m - 2)x + 3my + (6m - 2)z - 7 = 0 luôn luôn là phương trình của một mặt cầu (S) có bán kính R. Giá trị nhỏ nhất của R là:

A.

7

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...