Phương trình vô nghiệm là

A.

sin x=3

B.

sin x=12

C.

cos x=-12

D.

tan x=3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...