Phương trình vô nghiệm là

A.

sin x=3

B.

sin x=12

C.

cos x=-12

D.

tan x=3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sử dụng điều kiện có nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...