Phương trình tiếp tuyến của đường cong y=xx+2 tại M(-1;-1) là:

A.

y=-2x+1.

B.

y=-2x-1.

C.

y=2x+1.

D.

y=2x-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

y=2x+1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...