Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại giao điểm của đồ thị với trục tung là:

A.

y = x + 

B.

y = -x - 

C.

y = x - 

D.

y = -x + 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...