Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1 tại điểm có hoành độ img2

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  TXĐ: img1 img2  img3. Phương trình tiếp tuyến cần lập: img4.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...