Phương trình thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số img1 là:   

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

Đáp án khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp giải:  Cho hàm số img1có tập xác định img2 Bước 1: Tạo đạo hàm cấp 1 của hàm sốimg3. Bước 2: Lấy img4chia cho img5được thương là đa thức img6và số dư là đa thức img7.Khi đó ta có img8 Bước 3: Kết luận đa thức img9chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu Tuy nhiên do chúng ta thi dưới hình thức trắc nghiệm nên tôi xin trình bày lời giải bằng phươg pháp CASIO như sau: img10    Từimg11 ta tính được yimg12,img13ta tính đượcimg14,sau đó ta gán img15choimg16img17cho img18.Vậy ta có 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là img19  Giải hệ phương trình img20  Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trọ của đồ thị hàm số đã cho là có phương trình là img21  Cách 3: Bấm máy tính Như trong video kèm theo sách thì ta có chứng minh công thức MODE Phương trình đi qua 2 điểm cực trị của của hàm số bậc 3: img22  Chuyển máy tính sang chế độ tính toán với số phức 2: CMPLX Khi đó nhập biểu thức vào máy tính rồi gánimg23 cho img24ta được màn hình hiện img25  Thay img26 bằng img27 ta được phương trình: img28 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...