Phương trình p(p - 2)x = p2 - 4 có nghiệm duy nhất khi:

A.

p ≠ 0

B.

p ≠ 2

C.

p ≠ ±2

D.

p ≠ 0 và p ≠ 2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...