Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động là 1 (Hz). Biết rằng tại thời điểm ban đầu cật qua li độ x0 = 5 (cm) theo chiều dương với vận tốc v0 = 10π (cm/s).

A.

x = 3cosπt − (cm).

B.

x = 2cos4πt − (cm).

C.

x = 5cos2πt − (cm).

D.

x = 6cos3πt + (cm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...