Phương trình log5(8y - 6) - log5(y - 5) = log416 có nghiệm là:

A.

B.

C.

D.

7

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện: y > 5. Với điều kiện đó:

log5(8y - 6) - log5(y - 5) = log416 ⇔ log5(8y - 6) = log5(y - 5) + 2

   ⇔ log5(8y - 6) = log525(y - 5) ⇔ 8y - 6 = 25(y - 5)

   ⇔ 17y = 119 ⇔ y = 7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...