Phương trình log4y + log2y = 12 có nghiệm là:

A.

16

B.

64

C.

128

D.

256

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điều kiện: y > 0. Với điều kiện đó :

log4y + log2y = 12 ⇔ log2y + log2y = 12 ⇔ log2y = 12

                              ⇔ log2y = 8 ⇔ y = 28 = 256.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...