phương trình ion thu gọn H+ + SiO32-  H2SiO3 là của phản ứng hóa học xảy ra giữa:

A.

H2CO3 và Na2CO3

B.

H2CO3 và K2SiO3

C.

HCl và CaSiO3

D.

HCl và Na2SiO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCl và Na2SiO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...