phương trình ion thu gọn H+ + SiO32-  H2SiO3 là của phản ứng hóa học xảy ra giữa:

A.

H2CO3 và Na2CO3

B.

H2CO3 và K2SiO3

C.

HCl và CaSiO3

D.

HCl và Na2SiO3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...