Phương trình hóa học nào dưới đây viết sai?

A.

CO2 + NaOH  NaHCO3

B.

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O

C.

NO2 + NaOH  NaNO3 + H2O

D.

NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...