Phương trình đúng của phân rã phóng xạ α của hạt nhân  và hạt nhân con của nó thuộc đáp án nào sau đây?

A.

 ; hạt nhân con là .

B.

; hạt nhân con là .

C.

; hạt nhân con là .

D.

; hạt nhân con là .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

; hạt nhân con là .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...