Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là:

A.

CuSO4  Cu + S + 2O2.

B.

CuSO4  Cu + SO2 + O2.

C.

CuSO4 + H2 Cu(OH)2 + SO3.

D.

CuSO4 + H2 Cu + H2SO4 + O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CuSO4 + H2 Cu + H2SO4 + O2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...