Phương trình dao động điều hoà của một vật có dạng: x = 5cos(100πt + ). Chu kì của dao động đó là:

A.

T = 0,2 s.

B.

T = 0,02 s.

C.

T =  0,4 s.

D.

T = 0,04 s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...