Phương trình dao động cơ điều hòa của một chất điểm, khối lượng m là img1 Biểu thức động năng của vật nặng Eđ bằng:

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Biểu thức động năng của vật img1. Vì img2 img3.

Do đó: img4 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...