Phương trình  có số nghiệm là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:


Vậy phương trình có 3 nghiệm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...