Phương trình img1 có nghiệm trong khoảng nào sau đây?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Sử dụng máy tính được nghiệm trong khoảng img1 . Cách 2: f(a).f(b)<0 thì pt có nghiệm trong (a;b)  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...