Phương trình  có nghiệm là:

A.

-9

B.

9

C.

10

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện: x > 4. Với điều kiện đó:

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...