Phương trình img1 có nghiệm là ?                                      

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách 1: Dùng CALC thử lần lượt các đáp án vào phương trình bài cho. Cách 2: img1 img2   .

 Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...