Phương trình  có hai nghiêm phân biệt với:

A.

m < 3

B.

m = 3

C.

m > 3

D.

mọi m

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồ thị hàm số  có dạng như hình bên dưới. Đường thẳng y = m luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt với mọi m.

Vậy phương trình  có hai nghiêm phân biệt với mọi m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...