Phương trình img1 có đúng hai nghiệm img2 thoả img3. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Để phương trình img1có có đúng hai nghiệm img2 thoả img3. img4img5.Theo Vi-et ta có img6. img7img8img9.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...