Phương trình img1 có các nghiệm là:         

A.

A. img1, img2.        

B.

B. img1, img2.

C.

C. img1,img2.                

D.

D. img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.

Phương trìnhimg1img2 img3img4img5          img6 img7img8.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...