Phương trình img1 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng img2 ?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  PT đã cho img1img2img3. Theo đề: img4img5img6. Vì img7 nên img8. Vậy PT đã cho có 5 nghiệm trên khoảng img9.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...