Phương trình  có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với:

x = 3x3 + x2 + x ⇔ x2(3x + 1) = 0.

Phương trình này có hai nghiệm phân biệt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...